Duizeligheid

 
Duizeligheid 
 
Duizeligheid is een breed begrip en kan verschillende oorzaken hebben. De oorzaak kennen van duizeligheid is van belang voor de behandeling. Om dit te achterhalen zijn er verschillende dingen waar naar gekeken kan worden zoals uitlokkende bewegingen, duur van de duizeligheid, gehoorproblemen en het soort duizeligheid.
Aan de hand van deze dingen en verschillende testen, is de oorzaak van duizeligheid te achterhalen.
De oorzaken van duizeligheid kunnen zijn: 
-          BPPD 
-          Neuritis Vestibularis 
-          Ziekte van Ménière 
-          Orthostatische Hypotensie 
-          Stoornis aan het evenwichtsorgaan 
-          PPPD 
De behandelwijze bepaalt dus de wijze van behandelen. Bij BPPD worden verschillende manoeuvres gebruikt waarvan de Epley-manoeuvre de belangrijkste is. Bij andere vormen van duizeligheid zijn er andere behandelstrategieën nodig zoals het trainen van het evenwichtsorgaan of het laten wennen aan duizeligheid.